Peutergroep 2-4 jaar Talent

Wij bieden de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) dagelijks aan van 08.30 - 12:30 uur. Brengen kan om 8:30 uur en ophalen is mogelijk tussen 12.15 en 12.30 uur. Op deze manier sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de schooltijden.
De peutergroep biedt peuters van 2 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving in aanvulling op de thuissituatie en een fijne plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep. Peuters ontwikkelen zich immers via spel. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en leidsters doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat. Op de peutergroep ontdekt een peuter dat de leidster en de andere kinderen in de groep prima gezelschap zijn en dat het zonder ouders ook veel plezier kan beleven.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Een dagdeel op de peutergroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen structuur ontlenen. Vaste onderdelen zijn: vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor zingen, verhaaltjes vertellen, boekjes lezen en groepsspelletjes, een moment van eten en drinken, buiten spelen en creatieve activiteiten. Daarnaast is er een aantal wisselende activiteiten, zoals een bezoekje aan de bibliotheek, kinderboerderij of speeltuintje. Bij onze peutergroepen staat het spelen voorop.

Thema's
Rondom thema’s wordt aan verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de seizoenen. Maar ook onderwerpen als ziek zijn, water, kleur, de brandweer e.d. kunnen in een thema meer verdieping krijgen. Op de peutergroep wordt de zelfredzaamheid van het kind vergroot. Het wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig een aantal handelingen uit te voeren, zoals zelf de jas ophangen, tasje ophalen, aan- en uitkleden. De peutergroep is ook een plaats waar in een vroeg stadium onzekerheden in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd kunnen worden. De medewerkers zullen hierover altijd contact met ouder(s) opnemen. De intern begeleider, die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen, kan in overleg worden ingeschakeld. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen ons kindcentrum dragen we zorg voor de juiste begeleiding.
Elk kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. Wij werken met de VVE-methode Piramide Digitaal. Medewerkers die werken op onze peutergroep zijn VE- gecertificeerd.