Buitenschoolse opvang 4-12 jaar Anne Frank

De BSO verzorgt de opvang van kinderen voor en na schooltijd. Tijdens vakanties en andere vrije dagen, zoals studiedagen en schoolvrije dagen, zijn kinderen de hele dag welkom op de BSO. Op feestdagen (sluitingsdagen) bieden wij geen opvang aan.
Kinderen kunnen bij ons hun vrije tijd op een leuke en zinvolle manier besteden. De kinderen krijgen volop de ruimte om allerlei activiteiten te doen, maar er is ook gelegenheid voor vrij spel. We bieden afwisseling in activiteiten: bijvoorbeeld creatief, bewegen, buiten en binnen, koken. Op deze manier werken we aan de verschillende talenten van de kinderen.

Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Ieder kind krijgt daarbij de aandacht die het nodig heeft en wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau om te leren en te ontdekken. We bevorderen het vertrouwen in de ander, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.