Kindcentrum 0-12 jaar 'Onderwijs & Opvang onder 1 dak'

PlusKinderopvang verzorgt kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang op 8 kindcentra: 5 kindcentra in Meppel, 1 kindcentrum in Nijeveen, 1 kindcentrum in Zuidwolde en 1 Kindcentrum in Nijensleek.

Ouders en kinderen die terecht kunnen bij één organisatie voor onderwijs en opvang, dat is de gedachte achter alle kindcentra waar PlusKinderopvang onderdeel van is. Binnen een kindcentrum vormen de medewerkers één team. Zij werken vanuit een gedeelde visie op kinderen en organisatorische zaken zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De school en de kinderopvang kunnen gebruik maken van elkaars voorzieningen en expertise.
Vanzelfsprekend staat hierin de ontwikkeling van het kind centraal. Door de samenhang van de verschillende onderdelen bieden we kinderen een doorgaande leerlijn. De basis voor een optimale ontwikkeling!

In het Kindcentrum zijn de school en de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) vooral gericht op groei en ontwikkeling. Bij peuters en kleuters speelt uiteraard het spelend leren de hoofdrol. De buitenschoolse opvang is gericht op het ontwikkelen van talenten in vrije tijd door ontspanning, spel en een uitdagend activiteitenaanbod. Op een speelse manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

PlusKinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: KindPunt en TrEf Onderwijs.

 

Bekijk hier ons filmpje over opvang en onderwijs onder één dak.