Tarieven

PlusKinderopvang biedt verschillende contractmogelijkheden voor
zowel kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
In onderstaand document vindt u een overzicht van de contracten
en bijbehorende tarieven.

Documenten