Pedagogisch beleid

'Ieder kind is uniek en heeft het recht te ontdekken wie hij is. De pedagogisch medewerker is een professional die het kind ondersteunt, stimuleert en motiveert. De kernwaarde is respect. Respect in omgang met volwassenen en kinderen, met elkaar, materialen, de omgeving en de natuur.'

In het pedagogisch beleid, hebben we vastgelegd hoe wij in de dagelijkse praktijk uiting geven aan de (wettelijke) vereisten en aan de kernwaarden die wij belangrijk vinden in onze dienstverlening. 
Het pedagogisch beleid is voor de pedagogisch medewerkers een leidraad voor hun dagelijks handelen en waarborgt uniformiteit binnen Pluskinderopvang.  Voor ouders biedt het pedagogisch beleid duidelijkheid over onze visie, uitgangspunten, werkwijzen en procedures. Op deze wijze zijn we beter in staat eenheid te creëren in handelen en kwaliteit van dienstverlening te garanderen. 

Klik op onderstaand document op het gehele beleid te lezen.