Buitenschoolse opvang 4-12 jaar De Akker

De BSO verzorgt de opvang van kinderen voor en na schooltijd, tijdens vakanties en andere vrije dagen, zoals studiedagen. Zowel kinderen van de reguliere afdeling als van de Kwadraatafdeling maken gebruik van onze BSO.
Kinderen kunnen hier hun vrije tijd op een leuke en zinvolle manier besteden. De kinderen krijgen volop de ruimte om allerlei activiteiten te doen, maar er is ook gelegenheid voor vrij spel. We bieden afwisseling in activiteiten: bijvoorbeeld creatief, bewegen, buiten en binnen, koken. Op deze manier werken we aan de verschillende talenten van de kinderen.

Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in hun groei en ontwikkeling. Ieder kind krijgt daarbij de aandacht die het nodig heeft en wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau om te leren en te ontdekken. We bevorderen het vertrouwen in de ander, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.