Kindcentrum Het Kompas - Meppel

Kindcentrum Het Kompas is gevestigd is Het Palet in de wijk Koedijkslanden in Meppel.
PlusKinderopvang biedt hier geen kinderopvang aan, alleen tussenschoolse opvang van 12:00 - 13:15 uur.

Het overblij­ven vindt op school plaats.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag op school overblijven. 
Wij dragen zorg voor een professionele opvang van de kinderen tij­dens de lunchpauze. Hierbij bieden we de leerlingen die overblijven een volledig verzorgde broodmaaltijd aan.

Opga­veformulieren kunt u vinden op de website van Het Kompas www.kindcentrumhetkompas.nl
U kunt deze weer inleveren in de brievenbus bij de hoofdingang van onze school in het nieuwe pand (de groene kleur).

Voor meer informatie kunt u bellen met de overblijfcoördinator, Marrie Kiekebos, telefoonnummer 06-23540556.
Het is belangrijk dat de ouders zelf hun kind(eren) aan- en afmelden bij de overblijfco­ördinator. 
Dit kan telefonisch of via mail: [email protected]

Kindcentrum Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944 EE Meppel

www.kindcentrumtalent.nl