Kinderopvang 0-4 jaar Anne Frank

Bij kindcentrum Anne Frank bieden wij kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Het is een fijne, veilige plek waar we kinderen met liefde laten ontwikkelen en groeien en waar de kinderen veel plezier beleven. We beginnen de dag met een rustige activiteit op de grond. Zo kunnen we iedereen welkom heten. Om 9.30 gaan we fruit eten, en daarna gaan de kinderen die 2 keer slapen naar bed. Met de andere kinderen doen we een VVE activiteit: verven, knutselen, muziek maken of buiten spelen. Na het buiten spelen gaan we allemaal de handen wassen, en dekken we de tafel om een broodje te eten. Na het eten gaan de kinderen die 1 keer slapen, naar bed. Na het slapen wordt tijd besteed aan activiteiten , vrij spel en buiten spelen. De kinderen krijgen allen, individueel of in groepjes een activiteit aangeboden. De kinderen van 2-4 jaar gaan spelenderwijs mee in het dagritme en de structuur van de peuterochtend als voorbereiding op school. Na de peuterochtend eten de kinderen van 2-4 jaar met de vaste medewerker in de eigen groep. Daarna is er gelegenheid om – indien nodig - te slapen en rustig te spelen. ’s Middags is er tijd om deel te nemen aan de activiteiten samen met de BSO kinderen of om lekker te spelen.

Ruimte en inrichting
De groepsruimte is zo ingericht dat de kinderen verschillende soorten activiteiten kunnen uitvoeren zonder elkaar te storen. Er kan individueel, in kleine groepjes en met de hele groep gespeeld en ontdekt worden. Daarnaast is er bij de inrichting rekening gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau. Er is zowel hoog als laag meubilair aanwezig op de groep en in iedere groepsruimte wordt gewerkt met duidelijke speelhoeken. Van huishoek, tot bouwhoek tot atelier, er is genoeg om de fantasie van de kinderen te stimuleren. Dit biedt kinderen de mogelijkheid hun eigen belevingswereld te vormen. 

Onderstaand filmpje geeft je een mooi beeld van onze babygroep