Kinderopvang 0-4 jaar Stadskwartier

Bij het Stadskwartier hebben wij de kinderdagopvang verdeeld over twee groepen.

0 – 2 ½
Bij het Stadskwartier worden de (aller)kleinsten opgevangen op onze babygroep. Hier bieden wij een vertrouwde, rustige omgeving aan met vaste gezichten. Gedurende de dag gaan wij mee met het ritme van de baby, naarmate de kinderen ouder worden gaan zijn, waar mogelijk, mee in het gezamenlijke groepsritme. Er worden activiteiten gedaan met de kinderen welke aansluiten op hun behoefte en ontwikkeling. Bij deze activiteiten wordt er gekeken naar het individuele kind en ligt de nadruk op beleven en ervaren. Zo worden er activiteiten met licht gedaan, muziek, liedjes en beweegspelletjes.

2 ½ - 4
Op onze peutergroep bieden wij dagelijks een uitdagende omgeving aan met vertrouwde gezichten. Spelenderwijs gaan de kinderen mee in ons dagritme ter voorbereiding op de basisschool. Vrij spel is de basis van ons aanbod; huishoek, leeshoek, bouwhoek, atelier; allen hebben voldoende om de fantasie van de kinderen te stimuleren. Kinderen krijgen de ruimte hun eigen belevingswereld te vormen, zelf te ervaren en interactie en samenspel aan te gaan met andere kinderen.
Themagericht worden er activiteiten aangeboden voor alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen worden gestimuleerd om mee te doen maar zijn niet verplicht. We gaan dagelijks naar buiten en passen ons aan de weersomstandigheden aan.

Bekijk hier het filmpje van onze babygroep