Peutergroep 2-4 jaar Stadskwartier

Wij bieden de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) dagelijks aan van 9:00-11:30 uur. Brengen kan vanaf 8:30 uur en ophalen is mogelijk tot 11:50 u. Op deze manier sluiten wij zoveel mogelijk bij de schooltijden aan.
De peutergroep biedt peuters van 2 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep, want peuters ontwikkelen zich via spel. Spelenderwijs doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.
Door vaste onderdelen in een dagdeel aan te bieden, geven we de peuters structuur. Door deze structuur van rust, ritme en herhaling helpen we de peuter veiligheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zo kan het kind in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze sfeer kan het kind zijn eigen ik ontdekken.

Op de peutergroep worden gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar is er ook veel ruimte voor vrij spel. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. Iedere dag gaan we naar buiten. Dit kan een wandeling zijn, ergens op bezoek of buitenspelen zijn. Zo vergroten we de belevingswereld van onze kinderen. Daarnaast is er veel ruimte voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheid: wat het kind zelf kan, doet het kind in principe zelf!

Elk kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. We werken met de VVE-methode Peuterplein: de pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een Peuterplein-certificaat.

Tarief
Een peuterarrangement heeft een uurtarief van €8,02. De kosten worden omgerekend naar een maandbedrag dat verdeeld is over 12 maanden. Indien u tweeverdiener bent en recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst.
Bent u eenverdiener of heeft u geen inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de gemeente afhankelijk van uw inkomen. Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden en tarieven.

VVE
Heeft u via de gemeente een VVE indicatie voor uw kind? dan heeft u ongeacht of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet, naast de aangeboden uren peuterarrangement recht op 5 uur extra gratis opvang van uw peuter vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.