Kinderopvang

Bij PlusKinderopvang zeggen wij: “Een kind is de mens op zijn mooist! Ieder kind is uniek en heeft het recht te ontdekken wie het is. De pedagogisch medewerker is een professional die het kind ondersteunt, stimuleert en motiveert. De kernwaarde is respect. Respect in omgang met volwassenen en kinderen, met elkaar, materialen, de omgeving en de natuur.’

Op al onze kindcentra worden kinderen van o-4 jaar opgevangen. Het is een fijne, veilige plek waar we kinderen met liefde begeleiden, laten groeien en waar ruimte is voor hun plezier en verdriet. De allerkleinsten hebben een eigen ruimte om te spelen, delen, leren en slapen. Kinderen vanaf 2 jaar gaan spelenderwijs mee in de peutergroep en de voorbereiding op school. 

Door rust, ritme en herhaling ontwikkelen jonge kinderen veiligheid en zelfvertrouwen. Zo kan het in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze sfeer van rust kan het kind zijn eigen ik ontdekken. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 
Er is op het kinderdagverblijf veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. 
Er worden groepsactiviteiten aangeboden, maar ook gerichte activiteiten per leeftijdscategorie.  Op de kinderopvang werken wij met de VVE-methode Piramide Digitaal. Medewerkers die werken op onze peutergroep zijn VE- gecertificeerd.  
 
Ruimte en inrichting
De groepsruimte is zo ingericht dat de kinderen verschillende soorten activiteiten kunnen uitvoeren zonder elkaar te storen. Er kan individueel, in kleine groepjes en met de hele groep gespeeld en ontdekt worden. Daarnaast is er bij de inrichting rekening gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau, de verschillen tussen jongens en meisjes en de culturele verschillen. Er is zowel hoog als laag meubilair aanwezig op de groep en in iedere groepsruimte wordt gewerkt met duidelijke speelhoeken. Van huishoek, tot bouwhoek tot atelier, er is genoeg om de fantasie van de kinderen te stimuleren. Dit biedt kinderen de mogelijkheid hun eigen wereld te vormen. 

Ieder kindcentrum is 52-weken per jaar geopend van 7:30-18:15 uur. Opvang is op aanvraag ook mogelijk vanaf 7:00 uur.