VVE Peutergroep

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is ontwikkelingsstimulering en educatie voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar. De vroegschoolse educatie is vooral gericht op kinderen in de kleuterklassen (en groep 3) en valt onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.

Voorschoolse educatie wordt ingezet voorafgaand aan de schoolperiode en is verwerkt in ons kinder- en peuteropvang aanbod. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling en om hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten.

PlusKinderopvang werkt met het VVE programma Piramide Digitaal. Het doel van deze methode is om vroegtijdig achterstanden in de ontwikkeling te signaleren en baby's, peuters en kleuters de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen door hen op hun niveau te stimuleren in een rijke omgeving.

Het biedt een goede voorbereiding op groep 1. Iedere peuter ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. In de meeste gevallen is er geen reden tot bezorgdheid. Mochten pedagogisch medewerkers wel een eventuele achterstand of ontwikkelstoornis signaleren kan er tijdig (in samenspraak met u) advies en hulp worden ingeschakeld van onder andere onze eigen gediplomeerde VVE deskundige om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Twee extra dagdelen peuteropvang aanbieden kan al een oplossing zijn. 
Samen zorgen we voor uw kind!