Terug naar archief
NIEUW - Kinderopvang in de Koedijkslanden

24/09/2020

NIEUW - Kinderopvang in de Koedijkslanden

Cosis en PlusKinderopvang openen een nieuwe opvang locatie in Dingstede

Op 4 januari 2021 openen Cosis en PlusKinderopvang de deuren in de zuidvleugel van CSG Dingstede. Een prachtige nieuwe en unieke samenwerking tussen twee partijen voor het jonge kind.
In het najaar wordt de locatie volledig verbouwd tot een warme, knusse en huiselijke locatie in de Koedijkslanden. Naast een aantal gemeenschappelijke ruimten, nemen beide organisaties intrek in hun eigen gedeelte van het gebouw.

‘’Het is voor ons een maatschappelijk mooie kans om twee werelden van kinderen bij elkaar te brengen’’, aldus Marijke Toering, directeur PlusKinderopvang. ‘’Onze visies sluiten goed bij elkaar aan. Zowel bij Cosis als PlusKinderopvang vinden we dat ieder kind uniek is, zijn eigen talenten en mogelijkheden heeft en de kans moet krijgen om deze te benutten. Onze professionele medewerkers hebben hierin een ondersteunde, motiverende en stimulerende rol.‘’

De nieuwe kinderopvang  locatie van PlusKinderopvang richt zich zowel op kinderen uit de Koedijkslanden, Nieuwveenselanden als de Berggierslanden. De locatie is gevestigd naast het multifunctionele centrum het Palet, waar zowel de Kindcentrum CBS Het Kompas als OBS Sprinkels in gevestigd zijn. Het is eenvoudig te bereiken en er zijn voldoende parkeerplaatsen. 

Het Cosis Expertisecentrum in Meppel ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Naast observatie en diagnostiek biedt Cosis behandeling, voor- en naschoolse opvang, zaterdagopvang, logeren, specialistische buitenschoolse opvang, zorg in onderwijs en ambulante (thuis)ondersteuning.

‘’Op het Expertisecentrum hebben we twee groepen met jonge kinderen tot 5 jaar. We waren op zoek naar een nieuwe ruimte. Samen met PlusKinderopvang hebben we een mooie locatie in CSG Dingstede gevonden waar we samen gebruik van kunnen maken. En door samen in een pand te zitten hopen we ook van elkaar te leren’’, aldus Jerry Stoker, locatiehoofd bij Cosis. ‘’Wij denken dat dit een prachtige kans is om de hele jonge kinderen, waarvan nog niet bekend is wat het perspectief is, in een zo gewoon mogelijke omgeving onder te brengen en ook op die manier in contact te brengen met andere leeftijdsgenootjes . Ook voor nieuwe kinderen en hun ouders hopen we dat dit de drempel, die nu vaak wordt ervaren bij het Expertisecentrum, wat lager zal maken.‘’

‘’Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking. We willen de komende jaren graag vorm geven aan een onderwijspark Meppel Zuid, waar leerlingen van 0 – 18 jaar terecht kunnen voor hoogwaardige onderwijsvoorzieningen’, aldus Yzaäk Jacobi, rector-bestuurder van CSG Dingstede. “Door ons pand open te stellen voor Cosis en PlusKinderopvang ontstaat er een mooie samenwerking waarin ook onze leerlingen de komende jaren een rol kunnen gaan spelen. Voor de kinderen van PlusKinderopvang biedt het een laagdrempelige manier om alvast eens kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Deze samenwerking vormt daarmee een mooie aanvulling op de bestaande samenwerking met het PO in het Palet”.
 

Klik hier voor meer informatie over KindPunt Zuid

Delen: