Terug naar archief

16/03/2020

Update Corona Virus 15 maart

Update Corona Virus- Sluiting Kindcentra.
Er wordt de komende drie weken alleen noodopvang geboden.

Het kabinet heeft vandaag na overleg met medische specialisten, organisaties van ziekenhuizen, onderwijsorganisaties en het RIVM besloten om alle Kindcentra in Nederland vanaf maandag 16 maart te sluiten. Dit betekent dat ook onze Kindcentra hun deuren sluiten tot maandag 6 april.
Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We begrijpen dat deze nieuwe maatregel
veel vragen oproept. Middels deze brief willen wij u informeren over de belangrijkste gevolgen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u hierover op Kindcentrum niveau.

Kindcentra blijven alleen geopend voor noodsituaties
Er wordt tot maandag 6 april geen onderwijs meer verzorgd op onze Kindcentra.
Wij verzoeken u met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen.
Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen, omdat zij beide werkzaam
zijn in de vitale beroepen, is noodopvang mogelijk. Dit geldt alleen voor de schooluren van de schoolgaande kinderen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Kijk hier voor de lijst met vitale beroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wat als u klant bent bij PlusKinderopvang
Indien u reguliere kinderopvang (inclusief, peuteropvang en BSO) bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor het onderwijs. Alleen voor ouders die beide werkzaam zijn in de vitale beroepen en die zelf geen opvang kunnen organiseren is noodopvang mogelijk.

Wat verwachten we van u:
U moet uw kind op afwezig zetten tot 5 april in het ouderportaal als uw kind niet komt. Tenzij uw kind in aanmerking komt voor noodopvang, dan hoeft u niets te doen.

Over de financiële consequenties van het vervallen van de reguliere kinderopvang en
het afnemen van noodopvang wordt u nader geïnformeerd. Op dit moment hoeft u geen wijzigingen door te voeren bij de belastingdienst voor wat betreft de kinderopvangtoeslag.  
 

Blijf thuis bij klachten
De maatregelen rondom (milde) gezondheidsklachten blijven ook in de noodopvang van kracht. Bij verkoudheid, hoesten of koorts: blijf thuis. Dit geldt voor uw kind(eren), u zelf, maar ook voor onze medewerkers. Als uw kind gezondheidsklachten krijgt tijdens de noodopvang zullen wij u vragen om
uw kind direct op te halen.
 

Beperkte toegang tot het Kindcentrum
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus. Komt uw kind tijdens de noodopvang wel naar het Kindcentrum? Dan willen wij u verzoeken om uw kind tot de ingang van het Kindcentrum te brengen. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de Kindcentra en kinderen die opgevangen moeten worden. Wij maken een uitzondering
voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.
 

Delen:

Gerelateerd